Kanonizacja
    27 kwietnia odbyła się w Watykanie uroczystość kanonizacyjna dwóch papieży. Jana Pawła II i Jana XXIII. Kanonizacji dokonał papież Franciszek w obecności Benedykta XVI. Na uroczystość przybyło do Rzymu około 800 tysięcy pielgrzymów. W większości z Polski. Temu wyjątkowemu wydarzeniu przyglądał się cały świat. Na placu św. Piotra byli także nasi parafianie.

    Seminarium odnowy wiary


    Od 4 maja odbywa się w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez ks dr Jana Reczka. Przez kolejne niedziele w auli Jana Pawła II w naszym Domu Parafialnym odbywają się spotkania, w których uczestniczy około 40 osób. Spotkania seminarium potrwają do połowy czerwca. Program poszczególnych spotkań znajdziemy w parafialnym Biuletynie.

    Budujemy wieżę


    W kwietniu rozpoczęliśmy budowć Kampanili - czyli wolno stojącą wieży przy naszym kościele. Na ostatnim posiedzeniu Rady Parafialnej została podjęta decyzja aby wieża wykonana została w całości z żelbetu i odpowiednich pustaków. Projektant zaplanował wieżę o wysokości 20 metrów zwieńczoną dachem i 4 metrowym krzyżem o całkowitej wysokości 10 metrów. W sumie wieża będzie się wznosić na wysokość 30 metrów. Obecnie wykonaliśmy trzy kondygnacje (jedną podziemną), a do wykonania pozostały cztery kondygnacje plus dach.